fair-logo

ברוכים הבאים לעולם ההשקעות החדש

כדי ליהנות מהשקעה בקרנות נאמנות, צריך קודם כל לדעת שאתם בידיים של חבר בורסה מפוקח,
צריך מידע אובייקטיבי, מגוון אפשרויות ובעיקר – תהליך רכישה זורם, פשוט ומהיר. אז דאגנו שיהיה לכם כל מה שצריך:

הפקדה מהירה​

לאחר אישור חד פעמי ניתן לבצע הפקדה ישירות מהאפליקציה, בלי לעבור דרך הבנק, ובלי לחכות אפילו יום עסקים אחד

רכישה אוטומטית​

השקעה בסכום ובזמן קבועים, שמייצרת חיסכון נוח עם תשואות של קרן כספית, מדד S&P500 או כל קרן אחרת שתבחרו ​

קרנות מחקות

גיוון לתיק ההשקעות שמאפשר לחקות גם את מדד ה-S&P500 ללא דמי ניהול, כולל אפשרות ניטרול החשיפה המטבעית בבורסה המקומית

קרנות כספיות​

השקעה בקרנות כספיות עם סיכון ומיסוי נמוכים, נזילות יומית, ניהול מקצועי ותשואות שכנראה כבר שמעתם עליהן... ​

רכישת יחידות של קרנות נאמנות על ידי הלקוח תהיה כפופה לפתיחת חשבון לקוח בפייר פיננשיאל טכנולוג’יז בע”מ (“החברה”) אשר תעשה על ידי התקשרות הלקוח בהסכם לפתיחת חשבון בחברה, ותהיה כפופה לתנאי ההסכם לפתיחת חשבון ובהתאם לדין. התנאים המפורטים בהסכם פתיחת החשבון הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. האמור באתר זה והשירות הניתן על ידי החברה, אין בהם בכדי להוות הצעה או שידול לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, או להוות ייעוץ/שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות באמור משום הצעה לרכישת ניירות ערך או הבטחת תשואה או רווח. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על מידע הנלקח ממאגרי מידע פומביים ואשר הופק על ידי צדדים שלישיים. מטבע הדברים אפשר ויתברר כי מידע כאמור היה חסר, בלתי מדויק או לא עדכני. החברה, עובדיה ונושאי המשרה בה, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר או מהשמטה של מידע כאמור, וכן ממעשים או מחדלים של ספקי שירות חיצוניים לחברה המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. אתר זה ותוכנו מהווים רכוש החברה, ואין להעתיקו, לשכפלו או לפרסמו באופן כלשהוא, לרבות חלקים ממנו ללא רשות מראש ובכתב של החברה. החברה הינה חבר בורסה שאינו בנק, אשר עשוי לקבל עמלות מגופים שונים.