fair-logo

קרנות נאמנות בקליק

אנחנו fair, החברים שלכם בבורסה, מאפשרים לכם להשקיע באופן מפוקח באחד מכלי ההשקעה הפופולריים ביותר בשוק ההון. אצלנו לא משלמים דמי תיווך או דמי ניהול חשבון בכלל ומשקיעים בבטחון.

כיף שהגעת אלינו דרך

01

קרנות נאמנות הן מוצר פיננסי מפוקח, מתאים בול להשקעה לטווח קצר ובינוני. זהו מוצר ההשקעה הפופולרי בישראל, עם למעלה מ-200 מיליארד ₪ מנוהלים.

02

הקמנו את fair כדי לאפשר רכישה דיגיטלית ומיידית של קרנות אקטיביות, כולל קרנות כספיות, בלי גורמים מתווכים וללא עמלות נסתרות (משמרת, קניה / מכירה, ניהול חשבון).

03

אפשר להתחיל בקטן, אפילו ב-250 ₪ ולהיפרד כידידים בכל שלב. המגוון הוא עצום, והתחום כולו מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך.

04

בנינו עבורכם כלי איתור ורכישת קרנות בתהליך קצרצר, ללא זמני המתנה, ואפליקציה נוחה שדרכה ניתן לעקוב, להעביר הוראות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

הטבה בלעדית לחברי קהילת ידע שווה כסף: החזר מלא של עמלת הבנק להעברת הקרנות

הטבה בלעדית לחברי קהילת ידע שווה כסף:

החזר מלא של עמלת הבנק להעברת הקרנות

רכישת יחידות של קרנות נאמנות על ידי הלקוח תהיה כפופה לפתיחת חשבון לקוח בפייר פיננשיאל טכנולוג’יז בע”מ (“החברה”) אשר תעשה על ידי התקשרות הלקוח בהסכם לפתיחת חשבון בחברה, ותהיה כפופה לתנאי ההסכם לפתיחת חשבון ובהתאם לדין. התנאים המפורטים בהסכם פתיחת החשבון הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. האמור באתר זה והשירות הניתן על ידי החברה, אין בהם בכדי להוות הצעה או שידול לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, או להוות ייעוץ/שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות באמור משום הצעה לרכישת ניירות ערך או הבטחת תשואה או רווח. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על מידע הנלקח ממאגרי מידע פומביים ואשר הופק על ידי צדדים שלישיים. מטבע הדברים אפשר ויתברר כי מידע כאמור היה חסר, בלתי מדויק או לא עדכני. החברה, עובדיה ונושאי המשרה בה, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר או מהשמטה של מידע כאמור, וכן ממעשים או מחדלים של ספקי שירות חיצוניים לחברה המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. אתר זה ותוכנו מהווים רכוש החברה, ואין להעתיקו, לשכפלו או לפרסמו באופן כלשהוא, לרבות חלקים ממנו ללא רשות מראש ובכתב של החברה. החברה הינה חבר בורסה שאינו בנק, אשר עשוי לקבל עמלות מגופים שונים.