טור אורח • האם קרנות איריות באמת משתלמות יותר למשקיע הקצה ב-500 S&P? 
על הטרנד הבוער בקרב המשקיעים הישראלים

רבים ממליצים על הקרנות האיריות, אבל בחינה של העובדות בעזרת מוצר ההשקעה הפופולרי ביותר – S&P 500 – מציגה את הנושא באור חדש

לצד עליית הקרן הכספית עבור המשקיע הפרטי, אפיק ההשקעות הבולט ב-2023 היה מדד S&P 500 באמצעי ההשקעה השונים: באופן ישיר או באמצעות מכשירים פיננסיים כמו קופתת גמל להשקעה ומסלולי חיסכון לפנסיה. בקרב המשקיעים הפרטיים, נכון לסוף 2023, יותר מ-50% מהנכסים המנוהלים בקרנות פסיביות בבורסה המקומיות, העוקבות אחר מדדי מניות זרים,הושקעו  במדד  S&P 50
(-0.28% 5203.58 ), בין אם בקרנות מחקות, קרנות סל ישראליות או קרנות סל זרות.

הקרנות הזרות, ובפרט הקרנות האיריות, הציגו מגמת גידול של 30% בנתח שוק לעומת 2022 ונדמה שהן נהפכות לפופולריות יותר. השאלה המתבקשת היא – איזו מהקרנות עשויה להיות עדיפה עבור משקיע הקצה?

מהיתרונות המרכזיים שמיוחסים לקרנות האיריות היא ההשקעה מחדש של הדיווידנדים במס נמוך יותר 5% עבור נכסים אמריקאיים (בישראל שיעור המס – הוא 25% ). בכך המשקיעים חוששים שבנוסף למס רווחי הון של 25% , התשואה שלהם על הדיווידנדים תיפגע, דבר שישתקף בתשואה נמוכה יותר. אבל למעשה, התשואה לא רק שאינה מושפעת, אלא לעתים נמוכה יותר משל הקרנות המחקות הישראליות. הסיבה לכך היא שאין מיסוי על הדיווידנד בקרנות מחקות ישראליות, משום שהן לא משקיעות בנכס הבסיס אלא בנגזרת של הנכס.

שנת S&P 500: מה שכדאי לדעת על מדד שכבש את הישראלים | איתי פת-יה

הקרנות האלה מחקות את אותו מדד – אז למה הביצועים שלהן כאלה שונים? | איתי פת-יה

האם כל אלו מסמנים על מגמה חדשה ופתיחת עולם אפשרויות שלם בשוק ההון בישראל?

התשואה נטו למשקיע אינה היתרון היחיד של הקרנות המחקות הישראליות. תשובה לשאלה פופולרית הנשאלת על ידי משקיעים רבים, "כיצד"? הרווח שלי הוא רק 5% אם המדד עלה ב 10%- טמונה בחשיפה של הקרנות הזרות לשער הדולר, כך שאם המדד עלה ושער הדולר ירד – גם התשואה תושפע בהתאם, ולהפך.

קרנות מחקות, כמו גם קרנות סל ישראליות, ניתן לרכוש עם חשיפה או בנטרול החשיפה למטבע, לפי שיקול דעת המשקיע הפרטי. מדובר ביתרון משמעותי לקרנות הישראליות לכל מי שמעוניין להשקיע בביצועי המדד כפי שהם ולא להיות מושפע מתנודות שערי הדולר.

גם דמי הניהול של קרנות סל עם בסיס מס באירלנד לעומת קרנות נאמנות ישראליות הן שיקול מרכזי בבחירה בין קרן זרה לישראלית. אמנם בקרנות סל ישראליות דמי הניהול נוטים להיות גבוהים יותר בממוצע מבקרנות זרות, אך בקרנות ישראליות דמי הניהול הם 0% לרוב, ובדרך ,S&P 500 מחקות כלל לא גבוהים מ 0.2%- , לעומת קרנות הסל הזרות, שבהן דמי הניהול נמוכים מ 0.1%- – הבדל זניח מבחינת התשואה.

משקיעים רבים חוששים שדמי הניהול הנמוכים הם דרכן של הקרנות למשוך אליהן משקיעים ולהעלות לאחר מכן את דמי הניהול, אך בשוק תחרותי על ההשקעה במדד הפופולרי ביותר בעולם, ותוך היכרות החברות המנהלות עם האלטרנטיבות הקיימות בחו"ל – הן יהססו לפני שיעלו את דמי הניהול באופן דרמטי, דבר שניתן לעשות ממילא רק פעם בשנה. אחד הדברים החשובים בפלטפורמות מסחר היא שקיפות מוחלטת עם המשקיעים בנושא זה, כמו גם עירנות של המשקיעים לשינויים בדמי הניהול בכל תחילת שנה.

משקיע מתחיל עלול להיות מבולבל מהאפשרויות אך קבלת ההחלטה ,P&S 500- השונות להשקעה ב המושכלת דורשת השוואה ובחינה של הקרנות השונות ובחירה המותאמת לצרכיו – ולא מעקב אחרי טרנדים.

אלעד שפר הוא מנכ"ל חברת הפינטק FAIR, חברה בבורסה בתל אביב, פלטפורמה לרכישה מקוונת של קרנות נאמנות. אין לראות בנאמר ייעוץ השקעות.