הכירו! קרן גידור בנאמנות. מוצר חדש בישראל ופתוח למסחר ב-FAIR.

על מה מדברים:

לראשונה בישראל, בחודש אפריל השנה (2023) מושקות קרנות גידור בנאמנות. זוהי רפורמה מבורכת בענף, שמאפשרת לציבור הרחב בישראל להשקיע במכשירים שלא היו זמינים להם עד כה, לפחות לא באופן ישיר.

קרן גידור היא קרן להשקעה משותפת שפועלת באסטרטגיות מסחר שונות ובשימוש במגוון רחב של כלים מתוך מטרה להשיא רווח בכל מצב שוק. שמה נובע מאסטרטגיית גידור הסיכונים הפיננסים שהיא עושה. כך, קרן גידור בנאמנות שואפת למיקסום הסיכויים לרווח גם בתוך שוק תנודתי ומסוכן. לשם כך עליה להשתמש במגוון של כלים פיננסיים שונים כמו שורט (מכירה בחסר), מינוף פיננסי, פעילות בנגזרים ועוד.

שוק קרנות הגידור המסורתי הוא שוק בצמיחה, ועומד על היקפים של כמעט 4 טריליון דולר בעולם וכ-40 מיליארד שקל בישראל. עד עתה קרנות הגידור המסורתיות שפעלו בישראל גייסו כספים ממשקיעים כשירים או בפניה ישירה למספר מוגבל של משקיעים ספציפיים ("ניצעים"), וללא הצעה לציבור הרחב להשתתף בהשקעה בהן. הסיבה לכך היא שפעילות קרנות הגידור אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, אשר בסמכותה לשמור על עניינם של המשקיעים, והן נחשבות למכשיר בעל סיכון גבוה ובעל שקיפות נמוכה – ועל כן נתפסות כפחות מתאימות לציבור המשקיעים הרחב. לפי החוק, החשיפה לקרנות גידור הייתה מותרת רק לבעלי הון פיננסי גבוה וידע רחב בשוק, וברמה המסחרית, ההצטרפות אליהן חייבה עמידה בסכום השקעה התחלתי גבוה שמשמש מלכתחילה כחסם טבעי למשקיעים.

אבל כל זה עומד להשתנות! רשות ני"ע זיהתה את הצמיחה המשמעותית בביקושים של המשקיעים הישראלים לתחום ההשקעות האלטרנטיביות בכלל, ותחום קרנות הגידור בפרט, והחליטה לאפשר גישה מפוקחת של משקיעים מהציבור הרחב לאפיק השקעה זה, אשר עד כה היה נגיש עבורם רק בעקיפין, דרך הגופים המוסדיים: קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, פוליסות החיסכון וכו'.

במסגרת פתיחת המסחר בקרנות הגידור בנאמנות, נקבעו חובות רגולטוריות ברורות וביניהן חובת פרסום תשקיף פומבי וברור המתאר את מאפייני הקרן ואת אסטרטגיית ההשקעה שלה, וכן עמידה בכללי גילוי נאות המחייבים שקיפות גבוהה למשקיעים במסגרת חיי הקרן. עכשיו, כשיש שקיפות, יש פיקוח ויש רגולציה, ניתן למעשה להציע את ההשקעה בקרן הגידור בנאמנות לציבור הרחב, ולא למשקיעים כשירים או מספר מוגבל של משקיעים.

החל מאפריל 2023 יושקו בארץ לראשונה קרנות גידור בנאמנות, אשר בין מנהליהן ניתן למנות את חברות ניהול הקרנות הגדולות בישראל, כאשר חלקם פועלים בשיתוף עם קרנות גידור עצמאיות מוכרות, בעלות היסטוריית השקעה ("טרק רקורד") של מספר שנים.

אנחנו שמחים לבשר, שבמסגרת ההשקה שלהן, נכנסות גם קרנות אלו למאגר הקרנות הזמין להשקעה בפלטפורמת fair, ומצטרפות לאלפי קרנות נאמנות נוספות המנוהלות בישראל, אותן ניתן לרכוש דרכנו.

להשקיע בעצמך,
עוד היום

קבלו גישה ישירה להשקעה בקרנות נאמנות.

להשקיע בעצמך,
עוד היום

קבלו גישה ישירה להשקעה בקרנות נאמנות.

הכירו: קרן גידור בנאמנות

קרן גידור בנאמנות היא קרן השקעות בעלת אסטרטגיית השקעה יחודית, הרשומה למסחר בבורסה ופתוחה לקבלת השקעות מהציבור הרחב. היא שונה מקרן נאמנות רגילה בכמה נקודות:

נזילות

הקרן אינה זמינה לרכישה או לפדיון בכל יום, והמשקיעים אינם יכולים למשוך את כספם בכל מועד, אלא רק במועדים שנקבעים מראש וכתובים בתשקיף הקרן. בד"כ מדובר על פעם בחודש או ברבעון.

איך רוכשים או פודים יחידה מהקרן?

מגישים בקשה לרכישת יחידה מהקרן, אותה ניתן להגיש  בכל יום מסחר ועד ליום שלפני ”המועד הקובע". פדיון הקרן יתאפשר עד חמישה ימי מסחר בטרם "המועד הקובע", כאשר הבקשות אינן ניתנות לביטול לאחר מכן. סליקת הכסף או היחידות, יבוצעו לאחר שני ימי עסקים מן "המועד הקובע". במידה ובקשת הקנייה או הפדיון יבוצעו באיחור, הפקודות ידחו למועד הקובע הבא. 

בפועל, הקרן מפרסמת מועד בו ייקבע שער הקרן לרכישה ולפדיון. במהלך התקופה שלפני המועד שייקבע, ניתן לבקש להיכנס להשקעה (לרכוש יחידה) או לבקש לצאת ממנה (לפדות אותה). תוכלו  לעשות זאת בצורה פשוטה ועצמית באמצעות פלטפורמת fair. כמו בהשקעה בקרנות נאמנות רגילות, גם בהשקעה ביחידות קרן גידור בנאמנות, fair אינה גובה עמלות מסחר או דמי שמירה והחזקה של הקרן. 

דמי ניהול בקרן גידור בנאמנות

דמי הניהול בקרן הגידור בנאמנות הינם קבועים לכל המשקיעים, ובדומה לכל קרנות הנאמנות- תשואת הקרן שמוצגת בנטו, הינה כבר בניכוי כל העלויות של המשקיעים לאחר הפחתתן מהברוטו. בקרנות אלו, בנוסף לדמי הניהול המקובלים, אשר נקבעים כשיעור מתוך נכסי הקרן, נהוג לתגמל את המנהלים גם ב"דמי הצלחה", שהם מעין בונוס מוגדר מראש למנהל הקרן, במידה והצליח לעמוד ביעד תשואה שהוגדר מראש, אם אכן עמד בו. כך, נגבים בקרן שני סוגי דמי ניהול- דמי ניהול קבועים, המהווים אחוז מסך נכסי הקרן, וכן דמי הצלחה, שנגבים רק במידה ומנהל הקרן השיג את יעד התשואה. הם מגולמים בתשואה נטו המוצגת ללקוח, אשר משקללת את שיעורם, ככל שאכן הושגה זכאות לקבלם.

מה הם דמי הצלחה?

דמי ההצלחה הם תשלום נוסף שניתן למנהל הקרן, כאחוז מהתשואה למשקיע, וזאת רק במידה והצליח המנהל (או הצליחה הקרן) להשיג תשואה עודפת ביחס לפרמטר שנקבע מראש בתשקיף. כלומר, רק במצב בו מנהל הקרן השיג רווחיות שמעל לרף שנקבע בתשקיף, ישולמו לו דמי ההצלחה. שימו לב: דמי ההצלחה ישולמו רק במידה והמשקיע מורווח על השקעתו. כלומר, במידה והמשקיע הספציפי השקיע בקרן בתקופה שבה הקרן הציגה תשואה שלילית, מנהל הקרן לא יגבה ממנו דמי הצלחה עד שהמשקיע יחזור להיות ברווח על השקעתו.

האם יש הבדלי מיסוי בין קרן גידור לקרן גידור בנאמנות?

בהחלט יש. אמנם אנחנו לא יועצי מס, ומציעים שתבדקו את הזכאויות שלכם באופן עצמאי, אבל ככלל ניתן לומר שזהו אחד ההבדלים המשמעותיים בין השקעה בקרן גידור לעומת השקעה בקרן גידור בנאמנות. בדומה לכל קרן נאמנות, בקרן גידור בנאמנות נגבה מס רווחי הון ריאלי בשיעור של 25% ורק במועד מימוש הנכסים. לעומת זאת, בקרנות גידור, לרוב המס הוא "מס רעיוני", הוא נגבה בפועל מידי שנה בשנה ועומד על שיעור מס של בין 25% ל- 30%, כתלות בגורמים שונים הקשורים למבנה הקרן, נכסיה וזהות המשקיעים.

השקעה בקרן גידור בנאמנות היא בשורה חדשה לציבור המשקיעים והמשקיעות בישראל, ואנחנו ב-fair שמחים להיות חלק מהבשורה הזאת. בעמוד איתור הקרנות תוכלו למצוא בקלות את תגית קרנות הגידור ולהמשיך משם להשקעה במכשיר מתוחכם וחדשני, שלא היה פתוח בפניכם עד כה. 

מזכירים לכם, ההשקעה הראשונית בקרנות באמצעות fair עומדת על 250 ₪, למעט אם מנהל הקרן עצמו הגדיר רף גבוה יותר של הקרן עצמה. לאחר ההשקעה הראשונית, fair אינה מציבה רף מינימום והוא בהתאם למדיניות הקרן.

אולי יעניין אותך גם

המדריך לשימוש ב-fair

על מה מדברים: מדריך למשתמשים באתר ובאפליקציית fair למסחר בקרנות נאמנות, בצורה עצמאית ובקלות. כיצד להשתמש במגוון אפשרויות הסינון והפיצ’רים לאיתור קרן...

להמשך קריאה

פייר סקרינרים

על מה מדברים?כשהקמנו את פייר, ביקשנו לייצר אלטרנטיבה. להנגיש את עולם קרנות הנאמנות, שאינו נהנה מהפופולריות הראויה לו בישראל, לציבור הרחב.

להמשך קריאה