קרנות הנאמנות: מילון מושגים.

על מה מדברים:

משקיעים מתחילים, מתקדמים או ותיקים בקרנות נאמנות? ריכזנו עבורכם את המושגים החשובים בעולם המסחר ביחידות קרן נאמנות. במילון מושגים/לקסיקון קרנות נאמנות, תמצאו הסברים מפורטים לסוגי קרנות נאמנות, מושגי מפתח ומידע רלוונטי שיאפשר לכם ולכן לבחור קרן נאמנות להשקעה בצורה מושכלת יותר.

קרן נאמנות

אחד מאפיקי ההשקעה הפופולריים בישראל. מכשיר השקעה בשוק ההון בעזרתו מספר גדול של משקיעות ומשקיעים יכולים להשקיע במשותף באפיקים שונים ולחלוק ברווחים. כל קרן מנוהלת ע"י מנהל קרן (ע"ע), בהתאם למדיניות השקעה (ע"ע) שקופה ומפורסמת. הפופולריות של קרנות הנאמנות נובעת מכמה סיבות: הראשונה שבהן היא האפשרות שהן מעניקות גם לחסרי וחסרות ידע או ניסיון בשוק ההון להיות מעורבים בהשקעות בשוק ואף יותר מזה – להשיג חשיפה רחבה למגוון נכסים בשוק המקומי ובחו"ל. סיבות נוספות נעוצות ברמת הפיקוח והרגולציה תחתן פועלות הקרנות, באפשרות להשקיע בסכומים נמוכים וברמת הסיכון הנמוכה יחסית המיוחסת לאפיק הזה.  

מנהל קרן

החברה המנהלת את נכסי הקרן. זהו הגוף שמבצע בפועל את ההשקעות בשוק ההון בכדי להשיג רווחים לקרן ולממש את מטרתה (ע"ע מטרת הקרן) המוצהרת בהתאם למדיניות ההשקעה (ע"ע) שלה. פעילות מנהל הקרן מפוקחת ע"י רשות ניירות ערך ממנה הוא גם מקבל את האישור לניהול הקרן בהתאם להוראות החוק והרגולציה.

נאמן קרן

מי שמפקח על פעילות מנהל הקרן, על מילוי הוראות הסכם הנאמנות ועל קיום הוראות החוק ותקנות הרגולציה. תפקידו לייצג את בעלי יחידות ההשתתפות (ע"ע) שלה והוא מי שמחזיק בנכסי הקרן בחשבון הבנק. נאמן הקרן יכול להיות בנק, חברת ביטוח, חברת השקעות, חברת נאמנות וכו'. כמו מנהל הקרן, גם הנאמן פועל מתוקף אישור רשות ניירות ערך למינויו.

שווי של יחידת השתתפות

השווי הכספי של כל יחידה נקבע בסופו של כל יום מסחר בהתאם לשינויים בשווי נכסי הקרן ובמספר היחידות שלה – בהתאם לפעילות שהתקיימה באותו יום. המחיר המפורסם בסוף יום המסחר הוא מחיר הנטו לאחר ניכוי דמי הניהול, שכר המנהל והנאמן ותוספת עמלות הקניה. מחיר יחידת השתתפות הוא עלות הקניה שלה. המחיר מחושב ע"פ השווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת הוצאות קניה (העמלות שמשלם מנהל הקרן בעת רכישת נכסים) חלקי מספר היחידות בקרן. מחיר פדיון הוא התמורה שיקבלו מי שמוכרים יחידה של קרן נאמנות. הוא נקבע ע"פ השווי הכולל של נכסי הקרן בניכוי הוצאות מכירה (העמלות הנלוות למכירת נכסי הקרן), חלקי מספר היחידות. מחיר הפדיון המפורסם בסוף יום המסחר הוא מחיר הנטו לאחר ניכוי דמי ניהול, שכר מנהל ונאמן ועמלות המכירה.

תשקיף

קרנות נאמנות מחויבות לפעול בשקיפות מלאה אל מול קהל המשקיעות והמשקיעים. תשקיף הוא מסמך שמספק את כל המידע ההכרחי אודות הקרן ועל פיו צריכה להתבסס ההחלטה אם להשקיע בה. התשקיף כולל מידע על סוג הקרן, סיווג, מדיניות המס, מדיניות ההשקעה שלה, מטרותיה, מידע על מנהל הקרן והנאמן שלה והשכר שלהם, גובה דמי הניהול שהיא גובה ועוד. כל קרן מחויבת לפרסם מדי שנה תשקיף שמפרט את ביצועיה בשנה שחלפה וכן שינויים שחלו באי אלו פרמטרים כמו מטרות, מדיניות השקעה, גובה דמי הניהול וכו'. התשקיף מפורסם באתר מאי"ה (אתר ההודעות של הבורסה), קליק על הכפתור בעמוד הקרן ב- Fair ותגיעו אליו.

דמי ניהול

זהו התשלום שמשלמים המשקיעות והמשקיעים למנהל הקרן עבור שירות הניהול והתפעול של הקרן ולנאמן הקרן. הם מחושבים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן ומופרשים על בסיס יומי. את גובה דמי הניהול קובע מנהל הקרן והוא יכול להעלות אותם פעם בשנה בחודש ינואר (תוך פרסום הודעה על כך) או להפחית בשיעורם בכל עת. בעמוד איתור הקרנות תוכלו לראות כמה פעמים שונו דמי הניהול בכל קרן במהלך שלוש השנים האחרונות. קרנות בניהול אקטיבי וקרנות מנייתיות (בעלות פוטנציאל תשואה כמו גם סיכון גבוהים יותר) גובות בד"כ דמי ניהול גבוהים יותר מאשר קרנות בניהול פסיבי כמו קרנות מחקות (ע"ע), למשל.
מחירי היחידות בקרן המפורסמים מדי יום הם מחירי נטו כלומר בניכוי דמי הניהול, אך הלכה למעשה המשמעות המהותית של דמי הניהול בעבור ציבור המשקיעים היא ההפחתה בתשואות הקרן. בניגוד להשקעה בקרנות נאמנות באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים, בהשקעה באמצעות Fair לא נגבות עמלות נוספות מלבד אלו הנגבות ע"י הקרן ולא נגרמת פגיעה נוספת בתשואות לקהל המשקיעים והמשקיעות. 

פייר,
זה פשוט ומהיר

פתחו חשבון עם פייר ברגע.

הוספה

מנהלי הקרנות יכולים להוסיף עמלת קניה שנקראת הוספה. זוהי עמלה חד פעמית שמשולמת לקרן בעת קניה של יחידה. ערכה ואופן הגביה שלה מפורסמים בתשקיף הקרן (ע"ע). רובן המכריע של הקרנות בארץ אינן גובות עמלת הוספה.

מפיץ

חבר בורסה דרכו ניתן לרכוש או לפדות יחידות של קרנות נאמנות. המפיץ למעשה מקשר בין המשקיעות והמשקיעים לבין מנהל הקרן: הוא זה שמעביר למנהל הקרן את סך ההזמנות לרכישה וסך ההוראות לפדיון שקיבל במהלך כל יום. הבנקים הם המפיצים העיקריים של קרנות נאמנות ונוהגים לגבות מציבור המשקיעים עמלות לא מבוטלות לאורך חיי ההשקעה (ע"ע דמי משמרת). רכישה של קרנות נאמנות דרך הבנקים (או כמה מבית ההשקעות) נעשית באמצעים מעט מיושנים המלווים בבירוקרטיה, טפסים מרובים לחתימה והמתנה לעיתים של מספר ימים עד לאישור הסכם הרכישה. מפיץ חדש בשוק: Fair היא פלטפורמת חדשנית להפצת קרנות נאמנות שמספקת חוויית רכישה מתקדמת ומיידית, בכל סכום ואינה גובה כל עמלה נוספת או תשלומים נלווים לרכישה.

דמי משמרת (דמי ניהול פיקדון)

תשלום שגובים כל הבנקים וחלק מבתי ההשקעות המפיצים מקהל המשקיעות והמשקיעים בעבור "שמירה" של היחידות בחשבון ניירות הערך שהם מנהלים באמצעות אותו המפיץ. העמלה מחושבת באחוזים משווי היחידות המוחזקות בחשבון, היא נגבית אחת לרבעון ויוצרת הפחתה נוספת בתשואות הקרן על דמי הניהול. Fair היא פלטפורמת הפצה לקרנות נאמנות שאינה גובה דמי משמרת או כל עמלות נוספות.

מטרת הקרן

תחת הכותרת מטרת הקרן מפרסמת כל קרן נאמנות בתשקיף שלהן (ע"ע) מה הן מנסות להשיג. בהכללה גסה אפשר לחלק את המטרות השונות של הקרנות לכאלו השואפות להשיג תשואה זהה לשוק בו הן פועלות (לחקות את השוק) וכאלו המבקשות להשיג תשואה עודפת (מה שנקרא להכות את השוק).

מדיניות השקעה

אחד הפרמטרים לסיווג לקרנות נאמנות. מדיניות השקעה היא השיטה בה תפעל הקרן לטובת השגת מטרותיה: באילו נכסים היא תשקיע ומהם טווחי החשיפה שלה לנכסים השונים. (ע"ע פרופיל חשיפה)

פרופיל חשיפה

פרמטר נוסף לסיווג קרנות נאמנות שמתייחס לרמת הסיכון שלהן. הפרופיל מוצג באמצעות סימול של ספרה ואות – ספרה (בין 0 ל-6) מסמנת את השיעור המירבי מנכסי הקרן שיושקע במניות, האות (O עד F) מסמלת חשיפה למט"ח. 

קרן נאמנות חייבת

דרך נוספת לסווג קרנות והפעם בהקשר של מיסוי. קרן חייבת, מסומנת באות ח', מחויבת לתשלום מס רווחי הון על כל פעולה של מימוש רווחים. בעת מכירה של יחידת השתתפות בקרן, המשקיע או המשקיעה אינם נדרשים לתשלום המס, שכן הוא שולם במסגרת פעילות הקרן. מחיר יחידת ההשתתפות שמפרסמת קרן חייבת הוא מחיר נטו לאחר ניכוי של 25% מס רווח הון.

קרן נאמנות פטורה

קרן הפטורה מתשלום מס רווחי הון (מסומנת באות פ'). כשמשקיע או משקיעה מוכרים יחידה בקרן הם יידרשו לשלם מס רווח הון של 25% (על הרווח הריאלי). בקרן זו מחיר יחידת ההשתתפות המתפרסם מדי יום הוא מחיר ברוטו לפני מס.

קרן נאמנות.
אחד מאפיקי ההשקעה הפופולריים בישראל. 

קיזוז הפסדי הון

בעת מכירה של יחידת השתתפות של קרן נאמנות פטורה בלבד אפשר לקזז הפסדים מקרנות אחרות וני"ע אחרים בתיק ההשקעות מתשלום מס רווחי הון הנדרש (25% על הרווח הריאלי).

קרן פתוחה

קרן בעלת מספר בלתי מוגבל של יחידות המוצעות לציבור המשקיעים והמשקיעות, שקונים אותן בעזרת המפיץ (ע"ע) ישירות מהקרן. רובן המכריע של קרנות הנאמנות בישראל הן קרנות פתוחות.

קרן סגורה

קרן נאמנות בעלת מספר מוגבל של יחידות שהיא מנפיקה לציבור ובאופן חד פעמי. כשהיצע היחידות נמכר, אפשר לקנות אותן רק ממשקיעים ומשקיעות אחרים, במחיר שנקבע ע"פ ביקוש והיצע.

קרן מחקה

קרן שעוקבת אחרי מדד מסוים. מטרתה להתחקות אחר ביצועי אותו מדד ואינה שואפת להשיג תשואה גבוהה מהמדד הנעקב. 90% לפחות מנכסיה של קרן מסוג זה נכללות במדד אותו היא מחקה. פלטפורמת Fair אינה מציגה קרנות מסוג זה. אנחנו מאמינים ביתרונות המשמעותיים של ניהול אקטיבי וחתירה מקצועית להישגים ותשואות לטובת המשקיעים והמשקיעות.

קרן אקטיבית (מנוהלת)

כל אותן קרנות שאינן מחקות מדדים, אלא שואפות להשיג תשואה עודפת – גבוהה יחסית למדד הבסיס שלהן או לשוק בו הן פועלות. 

קרן כספית

קרן שמשקיעה בהשקעות קצרות טווח (מח"מ של עד 90 יום) וברמת סיכון נמוכה. אפיקי ההשקעה שלה כוללים אג"ח במינימום דירוג AA, אג"ח ממשלתי ופיקדונות בנקאיים. סוג הקרנות הללו מהוות אלטרנטיבה לפיקדון בנקאי, זאת בשל הסיכון הנמוך המגולם בהן, נזילות הקרן, האפשרות להשקעה בסכומים נמוכים ובהוראת קבע חודשית, דמי הניהול האפסיים ועוד. לקרנות הכספיות כמה יתרונות ייחודיים להן כמו דמי ניהול אפסיים ואפס עמלת קניה ומכירה הן של מנהל הקרן והן של המשקיעים בקרן, מה שמונע קיזוז בתשואה למשקיע הבודד.

בנוסף, לעומת הפיקדון בבנק, אופן תשלום המס בקרן כספית מייצר לה יתרון ברור: תשלום מס ריאלי בקרן לעומת תשלום מס נומינלי בפיקדון הבנקאי.
לצד הערך שמעניקות קרנות אלו כחלופה אטרקטיבית לפיקדונות הבנקים, הן נחשבות לדלת כניסה סולידית ופופולרית אל שוק קרנות הנאמנות בכלל ובהחלט מקום טוב להתחיל בו.

מדד שארפ

מדד לבדיקת ביצועים של קרן נאמנות ע"י השוואה בין תשואה לסיכון ואינדיקטור חשוב לקבלת החלטה אם להשקיע בקרן. יחידת סיכון מבוטאת בסטיית תקן. המדד לוקח את התשואה בקרן, מחסר ממנה את הריבית חסרת החיסכון ומחלק בסטיית התקן. ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון, מתקבל מדד גבוה יותר. ככל שסטיית התקן גבוהה יותר ירד ערך המדד. בהכללה גסה: מדד שארפ טוב הוא כשמתקבלת תוצאה הגבוהה מ-1, אך למעשה מדד שארפ הוא אינדיקציה להשוואה ואינו מדד שעומד בפני עצמו. כלומר, הוא מסייע להשוואה ולבחירה של קרן בין קבוצה של קרנות בעלות רמת סיכון דומה.

אולי יעניין אותך גם

הוראה אוטומטית

על מה מדברים?כשהקמנו את פייר, ביקשנו לייצר אלטרנטיבה. להנגיש את עולם קרנות הנאמנות, שאינו נהנה מהפופולריות הראויה לו בישראל, לציבור הרחב.

להמשך קריאה

הוראה אוטומטית

על מה מדברים?כשהקמנו את פייר, ביקשנו לייצר אלטרנטיבה. להנגיש את עולם קרנות הנאמנות, שאינו נהנה מהפופולריות הראויה לו בישראל, לציבור הרחב.

להמשך קריאה